medicínske centrum Pezinok

MUDr. Danica Patáková
praktický lekár
Telefón
033/6412118
pondelok 08:00 — 12:30
utorok 08:00 — 10:00
streda 08:00 — 12:30
štvrtok 12:00 — 16:00
piatok 08:00 — 12:30
MUDr. Eva Lančaričová
praktický lekár
Telefón
033/6405249
pondelok 08:00 — 12:30
utorok 08:00 — 10:30
streda 12:00 — 16:00
štvrtok 08:00 — 12:30
piatok 08:00 — 12:00
MUDr. Viera Michálková
neurológ
Telefón
033/6407231
pondelok 08:00 — 14:30
utorok 08:00 — 13:00
streda 08:00 — 13:30
štvrtok 08:00 — 13:30
piatok 08:00 — 13:00
MUDr. Agáta Holubčíková
diabetológ - streda ordinácia - len nepárny týždeň
Telefón
033/6406984
pondelok 07:00 — 14:30
streda 07:00 — 14:30
piatok 07:00 — 14:30
MUDr. Danica Ďurkovská
internista/geriater
Telefón
033/6412104
pondelok 11:00 — 16:00
utorok 08:00 — 13:30
streda 12:00 — 17:00
štvrtok 08:00 — 13:30
piatok 08:00 — 13:00
MUDr. Silvia Trnovcová
psychiater
Telefón
033/640 6185
pondelok 10:00 — 14:00
utorok 08:00 — 14:00
streda 08:00 — 14:00
šťvrtok - klinický deň
piatok 08:00 — 13:00
MUDr. Mojmír Kvačala
praktický lekár
Telefón
033/641 2116
pondelok 09:00 — 14:00
utorok 08:00 — 13:00
streda 12:00 — 16:00
štvrtok 08:00 — 13:00
piatok 08:00 — 12:00
MUDr. Zuzana Zelenayová
dermatovenerológ
Telefón
033/641 2101
pondelok 07:30 — 14:00
utorok 07:30 — 14:00
streda 10:30 — 16:00
štvrtok 07:30 — 14:00
piatok 07:30 — 14:00